niedziela, 5 marca 2017

Słowo Boże na niedziele Liturgie kościołów Metropolitan, Katedra Hope, Papież Franciszek ...


Rdz 2,7-9;3,1-7: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Katedra HopeRozważanie Prezbitera Tomasza Puchalskiego na Pierwszą Niedzielę Przygotowania Paschalnego.Zakazany owoc - 1. Niedziela Pasyjna - A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (1Mż 3,1)Kościół Middle Church
Metropolitan Community Church LiturgiaMetropolitan Community Church BostonMetropolitan Community Church Cathedral SunCoast, FlorydaKościół św Stanisława Kostki w St. Louis„Bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii” – powiedział Papież na Mszy w Domu św. Marty. Komentując czytany fragment z Księgi Rodzaju o stworzeniu kobiety, Franciszek stwierdził, że wnosi ona w życie bogactwo, którego ani mężczyźni, ani żadne inne stworzenia nie posiadają. Kobiety dają światu harmonię; tylko z kobietą Adam mógł stać się jednym ciałem.

„Kiedy nie ma kobiety, brakuje harmonii. Mówimy, że to społeczeństwo ma wiele męskich zachowań, i tak jest, nieprawdaż? Brakuje kobiety. Tak, tak: kobieta jest od zmywania naczyń, od robienia...". Nie, nie, nie: kobieta jest po to, żeby wnosić harmonię. "Bez kobiety nie ma harmonii. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy” – powiedział Ojciec Święty.


Papieska intencja modlitewna na marzec. Ileż osób jest prześladowanych z powodu swej wiary, zmuszanych do opuszczenia swych domów, miejsc kultu, swej ziemi, tego co kochają. Prześladuje się ich i zabija, ponieważ są chrześcijanami, nie robiąc jakiejkolwiek różnicy co do ich przynależności wyznaniowej.Znaczenie muzyki w liturgii podkreślił Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami międzynarodowego kongresu pt. „Muzyka a Kościół: Kult a kultura w 50 lat od «Musicam sacram»”. Zorganizowała go Papieska Rada ds. Kultury w pół wieku od wydania posoborowej instrukcji o muzyce sakralnej.Nie można z jednej strony pościć, a z drugiej dopuszczać się nieprawości. Prawdziwy post polega na pomocy bliźnim, a nie na robieniu z dobrego uczynku łapówki próżności – to myśl z homilii, którą Papież wygłosił na Mszy w Domu św. Marty. Franciszek zaznaczył, że Wielkim Poście mamy zbliżać się do Pana przez pokutę. Bogu podoba się „duch skruszony i pokorne serce, natomiast Bóg upomina obłudników, którzy z jednej strony wypełniają praktyki pokutne, ale z drugiej dopuszczają się niesprawiedliwości.Kompasem chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa, nie bezcielesnego bóstwa, ale Słowa wcielonego, Boga, który stał się ciałem, który nosi na sobie rany naszych braci – to główna myśl kazania, które Franciszek wygłosił na Mszy w Domu św. Marty. Podkreślił, że na początku Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do nawrócenia. Nawiązując do liturgii słowa Papież wskazał na trzy rzeczywistości, które do tego się odnoszą: człowiek, Bóg i droga. Życie człowieka to wybór między dobrem a złem. A Bóg w Jezusie Chrystusie wybiera drogę krzyża.Franciszek: traktujmy Biblię jak nasz telefon komórkowy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz