niedziela, 18 czerwca 2017

Słowo Boże na niedziele Liturgie kościołów Metropolitan, Katedra Hope, Papież Franciszek, Islam ...


Nowootwarty meczet w Berlinie ma stać się miejscem spotkań nowoczesnych muzułmanów. Powołała go do życia prawniczka i obrończyni praw kobiet, kształcąca się na imama.

Meczet Ibn Ruszda i Goethego otwiera swoje podwoje w piątek (16.06.2017), na trzeciej kondygnacji ewangelickiego kościoła pw. św. Jana w Berlinie-Moabicie. Nazwa meczetu pochodzi od imienia arabskiego uczonego, lekarza i filozofa Ibn Ruszda, znanego także jako Awerroes (1126-1190) i niemieckiego poety i myśliciela Johanna Wolfganga Goethego. W meczecie tym kobiety i mężczyźni mają razem się modlić i słuchać kazań w myśl historyczno-krytycznej interpretacji Koranu. Świątynia ma być otwarta dla wszystkich, z jednym wyjątkiem – zaznacza kierująca meczetem Seyran Ates w rozmowie z portalem „Spiegel Online”. Nie mają tam wstępu kobiety w niqabach czy burkach. – Pełna osłona ciała nie ma nic wspólnego z religią, tylko jest polityczną manifestacją – podkreśla Ates, która jest także adwokatką, publicystką i obrończynią praw kobiet.

Z jej ust często padają polityczne wypowiedzi. Równocześnie z otwarciem meczetu na rynku księgarskim ukazała się jej najnowsza książka pt. „Selam, Frau Imamin” (Dzień dobry Pani Imam). Ta książka jest wyrazem jej oburzenia na fundamentalistyczne tendencje w islamie. Sama jest bowiem wierzącą muzułmanką, której przeszkadza to, że w Niemczech dominuje islam według wykładni tureckiego państwa. Większość imamów kwestionuje wolność religii, równouprawnienie i prawo do homoseksualnych związków. Są oni kaznodziejami wstecznej wersji islamu, co powoduje, że liberalni muzułmanie w Niemczech nie mają swojej duchowej przystani. (...) - Deutsche Welle.


Do naśladowania Jezusa, choć wiąże się to z ponoszeniem konsekwencji i płynięciem pod prąd, wzywał w sobotę wiernych zwierzchnik polskich luteran biskup Jerzy Samiec podczas nabożeństwa w Bielsku-Białej, które było kulminacją Ewangelickich Dni Kościoła.

Biskup Samiec w wygłoszonym podczas nabożeństwa kazaniu przytoczył słowa apostoła Pawła z listu do Filipian: "Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie". "Przecież te słowa wzywają do naśladowania Jezusa" – mówił.

Biskup przypomniał, że Chrystus nie znosił zakłamania, obłudy i pychy i łamał utarte zasady postępowania. Podkreślił, że kobiety traktował na równi z mężczyznami, co było wbrew ówczesnym zasadom, łamał uprzedzenia rasowe, rozmawiając z poganami i dając samarytan za wzór.

"Czy po tych kilku przykładach nadal chcemy naśladować Jezusa? Jest to o wiele trudniejsze niż może się nam na pierwszy rzut oka wyobrazić. (...) Czy rzeczywiście jesteśmy gotowi do naśladowania, czy tylko do dawania ustnych deklaracji, za którymi nie idą czyny? Naśladowanie Jezusa wiąże się z ponoszeniem konsekwencji i płynięciem pod prąd. Często wbrew opinii większości" – mówił zwierzchnik luteran do wiernych.

Biskup apelował, by w roku jubileuszu 500-lecia Reformacji wierni zapytali samych siebie, czy w imię Jezusa są gotowi stanąć w obronie pokrzywdzonych i wykluczonych? "Czy naśladując Mistrza jestem w stanie jednoznacznie opowiedzieć się za przyjęciem uchodźców i emigrantów zarobkowych, którzy potrzebują pomocy? Czy w imię Jezusa jesteśmy w stanie stanąć w obronie praw kobiet i dzieci? Czy naśladując Jezusa jesteśmy w stanie udzielić wsparcia tym, którzy są inni? Wcale nie chodzi o akceptację grzechu, ale o miłość do grzesznika. Jeżeli ktoś nie rozumie tego rozróżnienia, to powinien powrócić do lektury Ewangelii" – mówił w kazaniu. (...) - PAP.

Katedra HopeKościół Middle Church
Metropolitan Community Church Cathedral SunCoast, FlorydaKościół św Stanisława Kostki w St. LouisPapież: jesteśmy z gliny, słabi i grzeszni, zbawia nas BógEwangelickie Dni Kościoła- Pojutrze obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy, ogłoszony przez Narody Zjednoczone. Tegoroczne hasło to "Z uchodźcami. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy stać po stronie uchodźców" - mówił papież zwracając się do wiernych obecnych na południowej modlitwie Anioł Pański.

- Konkretna uwaga kierowana jest na kobiety, mężczyzn i dzieci uciekających przed konfliktami, przemocą i prześladowaniami. Wspominamy także w modlitwie tych, którzy stracili życie w morzu bądź podczas wyczerpujących podróży lądowych - wskazał Franciszek. (Polsat News)


Nabożeństwa Luterańskie z Równicy EDK


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz