niedziela, 11 czerwca 2017

Słowo Boże na niedziele Liturgie kościołów Metropolitan, Katedra Hope, Papież Franciszek, Luteranie ...


Rdz 11, 1-9 Czytanie z Księgi Rodzaju. Na całej ziemi mówiono jednym językiem i posługiwano się jednakowymi wyrazami. Gdy jej mieszkańcy przywędrowali ze Wschodu, znaleźli równinę w kraju Szinear i tam się osiedlili. Mówili więc jeden do drugiego: „Do dzieła! Wyrabiajmy cegły i wypalajmy je”. Używali więc cegieł jako budulca,a smoły jako zaprawy. Potem rzekli: „Do dzieła! Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba, abyśmy zapewnili sobie imię i nie rozproszyli się po całym kraju”.

PAN zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które ludzie budowali. Wtedy PAN rzekł: „Są oni jednym ludem i wszyscy mówią tym samym językiem. A jest to dopiero początek ich działania. Odtąd będą mogli wykonać wszystko, cokolwiek zamierzą. Zejdźmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego”.

W taki sposób PAN rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i zaprzestali budować miasto. Dlatego dano mu nazwę Babel, ponieważ tam PAN pomieszał język mieszkańców ziemi i stamtąd PAN rozproszył ich po całej ziemi. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi. (Reformowany Kościół Katolicki w Polsce)

Katedra HopeKościół Middle Church
Metropolitan Community Church Cathedral SunCoast, FlorydaMetropolitan Community ChurchKościół św Stanisława Kostki w St. LouisNiech kobiety będą obecne na różnych płaszczyznach życia, by wnosić swój wkład w jednoczenie rodziny ludzkiej i przezwyciężanie kultury odrzucenia – powiedział Papież w przemówieniu do uczestników Sesji Plenarnej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Tematem jej obrad jest „Rola kobiety w wychowaniu do powszechnego braterstwa”. Franciszek poruszył w swym przemówieniu trzy zagadnienia: docenienie roli kobiety, wychowanie do braterstwa i dialog. Ojciec Święty podkreślił, że dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczna jest obecność kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, krajowym, międzynarodowym i kościelnym.Apel Papieża do chrześcijan, żydów i muzułmanówW roku 2017 Niemcy świętują 500-lecie Reformacji. Wielu turystów odwiedza z tego powodu miasto Eisenach, gdzie mieszkał reformator.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz