poniedziałek, 15 maja 2017

Mija 149. rocznica urodzin i 82. rocznica śmierci Magnusa Hirschfelda


Magnus Hirschfeld (ur. 14 maja 1868 w Kołobrzegu, zm. 14 maja 1935 w Nicei)  niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia, prekursor seksuologii, założyciel Instytutu Seksuologicznego w Berlinie.

Jeden z pierwszych liderów ruchu na rzecz równouprawnienia homoseksualistów. Hirschfeld był współzałożycielem w 1897 pierwszej niemieckiej organizacji (WhK - Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) zrzeszającej osoby homoseksualne. Do czasu prowadzenia Instytutu Seksuologicznego w Berlinie organizacja ta mieściła się w Instytucie. Instytut Seksuologiczny i WhK zapoczątkowały kampanię na rzecz zniesienia Paragrafu 175 wnioskując, że jedyne akty homoseksualne podlegające penalizacji winny być aktami seksualnej przemocy: gwałtu lub z osobami niezdolnymi do wyrażenia na taki akt zgody (dzieci, osoby niepełnosprawne mentalnie). W 1929 komitet Reichstagu przegłosował odpowiedni projekt zmiany legislacyjnej. Do głosowania nie doszło skutkiem zmian politycznych w Republice Weimarskiej i objęcia władzy przez NSDAP.

Kilkakrotnie osób wystosowali petycje do niemieckiego rządu, pod którymi podpisywały dotyczące zniesienia Paragrafu 175, tysiące naukowców, artystów i innych intelektualistów tam tych czasach, między innymi Albert Einstein, Herman Hesse, Rainer Maria Rilke, Martin Buber, Émile Zola czy Lew Tołstoj.

Hirschfeld był badaczem, którego głównym przedmiotem zainteresowań była sfera seksualności człowieka. Z czasem przyjęło się nazywanie tej dziedziny studiów naukowych „seksuologią”. Wymieniany jest obok Brytyjczyka Havelocka Ellisa i Amerykanina Alfreda Kinseya jako prekursor tego kierunku medycyny. Był jednym z pierwszych, który zgromadził systematyczne dane o seksualności. Głównym polem badań Hirschfelda był homoseksualizm. Był autorem pięciotomowego traktatu o seksuologii, jak również ok. 150 innych prac z tej dziedziny.

Był też twórcą teorii metatropizmu, według której płeć jest czymś chwiejnym, ulegającym zmianie. Odkrył także wpływ hormonów na osobowość seksualną człowieka.

Też współpracował z Richardem Oswaldem przy filmie Anders als die Andern, pierwszego w tych latach filmu z i udziałem homoseksualistami, ale po premierze w 1919 roku został natychmiast zakazany, a jego kopie zniszczono. Tych samych czasie założył Instytut Seksuologiczny, który prowadził badania nad ludzką seksualnością, wielu pomagał osobom z problemami oraz promował antykoncepcję i edukacje seksualną. W 1931 roku też przeprowadzono w tym instytucie pierwszą operację zmiany płci.

Stał się też ofiarą ataków ze strony rosnących w siłę organizację nazistowskie. W 1933 roku, po przejęciu władzy przez nazistów, wszystkie organizacje LGBT włącznie z WhK zostały zdelegalizowane, a wielu działaczy uwięziono w nowo powstałym obozie koncentracyjnym w Dachau. 6 maja 1933, w ramach "oczyszczania" Niemiec z żydowskiej nauki, naziści splądrowali instytut Hirschfelda i publicznie spalili większość zgromadzonych w nim zbiorów. Magnus Hirschfeld przebywał w tym czasie za granicą i już nigdy nie wrócił do swojego kraju. Ostatnie lata życia spędził we Francji, gdzie zmarł na zawał w 1935 roku, tak zwane w swoi urodzin.

(źródło wikipedia/homiki)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz