niedziela, 24 kwietnia 2016

Słowo Boże na niedziele Liturgie kościołów Metropolitan, Papież, Katedra Hope, Ewangelicki kościół ...


Oświadczenie WiT w sprawie ostatnich wydarzeń w Polsce: W ostatnim czasie ze strony środowisk nacjonalistycznych doszło do serii werbalnych ataków na osoby homoseksualne i transpłciowe. Okrzyki pełne nienawiści wobec osób LGBT wznoszono m.in.kilkanaście dni temu podczas niedawnej pielgrzymki na Jasną Górę tzw. Młodzieży Narodowej.

W tym samym czasie doszło też do serii fizycznych napaści na największe organizacje LGBT w Polsce – tj.Lambdę Warszawa oraz Kampanię Przeciw Homofobii.

Kulminacją tych niepokojących wydarzeń były ostatnie wypadki w Białymstoku związane z wystąpieniami Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Narodowo-Radykalnego. W czasie wieców w tym mieście wzywano do radykalnych i wrogich postaw oraz piętnowania konkretnych osób za wyrażane przez nie poglądy (poprzez publiczne odczytanie listy ich imion i nazwisk). Jedną z wyczytanych osób „oskarżono” wyłącznie o to, że jest osobą homoseksualną, a zgromadzeni skandowali pod m.in. jego adresem okrzyk „pogarda”.

Niestety, te skandaliczne wydarzenia zyskały sankcję religijną, gdyż dla członków Obozu Radykalno-Narodowego odprawiono w katedrze białostockiej uroczystą mszę świętą. Wprawdzie miejscowa Kuria odcięła się od tych wydarzeń, ale po kilku godzinach z nieznanych powodów oświadczenie w tej sprawie zostało zdjęte z archidiecezjalnej strony internetowej.

Jako uczestnicy Grupy Chrześcijan LGBTQ „Wiara i Tęcza”, a także rodziny i przyjaciele tych osób, wyrażamy swoje zaniepokojenie tymi wydarzeniami. Szczególnie martwi nas milczenie i bierność w tej sprawie wielu ludzi Kościoła.

Dlatego pragniemy zaapelować do władz państwowych i kościelnych, oraz organizacji i instytucji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu i niezgody na szerzenie w przestrzeni publicznej, w tym sakralnej - treści wyrażających pogardę dla inaczej myślących, osób innej niż polska narodowości czy religii oraz mniejszości seksualnych.

Ze szczególną prośbą o interwencję i zabranie głosu w tej sprawie zwracamy się do Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Przewodniczącego Episkopatu Polski, Arcybiskupa Białostockiego, redakcji mediów katolickich oraz innych środowisk katolików świeckich.

Jesteśmy przekonani, że akceptacja czy obojętność wobec procesu radykalizacji głoszonych poglądów, aktów agresji i wrogości prezentowanych m.in. przez tzw. organizacje narodowe doprowadzi do katastrofalnych skutków społecznych.
Jako chrześcijanie, a zarazem osoby należące do społeczności LGBTQ, pragniemy, aby kościoły były miejscem głoszenia Ewangelii, która jest nam bliska, a nie miejscem demonstracji pogardy i siły, a ulice, siedziby naszych organizacji oraz domy –bezpieczną przestrzenią życia społecznego i prywatnego.

Jednocześnie, dziękujemy Wszystkim, którzy już podjęli jakikolwiek działania, czy to to indywidualne, czy instytucjonalne (w tym ludzi Kościoła, władz publicznych, oraz mediów) zmierzające do zapobiegania na przyszłość podobnym incydentom.
Ufamy, że tylko na drodze spokojnego dialogu i szacunku dla swoich racji możemy wypracowywać to, co najważniejsze i najcenniejsze dla wspólnoty, w której żyjemy.

Z pozdrowieniami i modlitwą,

Uczestniczki i Uczestnicy Grupy Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza. 24.04.2016

Duchowny Val Rosenquist i biskup Melvin Talbert, Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego żenią parę gejów Jim Wilborne i John Romano, to akta nie posłuszeństwa wobec zasad kościoła które oficjalnie zakazuje małżeństw jednopłciowy. Wywiad z duchownymi na BuzzFeed.


Metropolitan Community Church Liturgia Toronto

Katedra Hope z DallasRe: - 4. niedziela po Wielkanocy - 24.04.2016Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - 5 niedzielę okresu wielkanocnego 24 04 2016Metropolitan Community Church LiturgiaSpirit of Hope Metropolitan Community Church KansasKościół Middle Church
Metropolitan Community Church Boston
Metropolitan Community Church Cathedral SunCoast, FlorydaMetropolitan Community Church of Baton RougeFirstCoast Metropolitan Community Church St. Augustine, FlorydaHillsongFranciszek: pamięć o działaniu Boga wzmacnia naszą wiaręPapież Franciszek: Regina CoeliBoskie Słowa - Twarzą w Twarz
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz