piątek, 24 listopada 2017

News: Wiara i Tęcza, KPH, Protest lekarzy, Warszawa, Ordynacja wyborcza, Finlandia ...


Oświadczenie grupy Wiara i Tęcza w sprawie księdza Adama Bonieckiego który został wykorzystywany przez pseudo działacza.

Jako przedstawiciele Grupy Polskich Chrześcijan LGBT „Wiara i Tęcza” czujemy się w obowiązku zabrać publicznie głos w sprawie rzekomego poparcia, jakiego ksiądz Adam Boniecki miał udzielić „organizacjom, których działalność stoi w całkowitej sprzeczności z nauczaniem moralnym Kościoła”.

Cała sytuacja stała się jednym z powodów wydania przez przełożonych zakazu wystąpień medialnych księdzu Adamowi Bonieckiemu.

W naszym przekonaniu, ksiądz Adam Boniecki stał się ofiarą manipulacji dokonanej przez osobę, która nie pierwszy raz szkodzi społeczności LGBT. Ów rzekomy „reprezentant społeczności LGBT” jest nam znany. Kilka lat temu za szkodzenie naszej grupie, został z niej usunięty. Dał się bowiem poznać jako osoba, która w swojej działalności nieustająco obraża ludzi i używa ataków personalnych.

Cała sytuacja stała się jednym z powodów wydania przez przełożonych zakazu wystąpień medialnych księdzu Adamowi Bonieckiemu.

W naszym przekonaniu, ksiądz Adam Boniecki stał się ofiarą manipulacji dokonanej przez osobę, która nie pierwszy raz szkodzi społeczności LGBT. Ów rzekomy „reprezentant społeczności LGBT” jest nam znany. Kilka lat temu za szkodzenie naszej grupie, został z niej usunięty. Dał się bowiem poznać jako osoba, która w swojej działalności nieustająco obraża ludzi i używa ataków personalnych.

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie które przyczyniło się do decyzji o zakazie wystąpień medialnych księdza Adama Bonieckiego, stanowiło kolejną manipulację tej osoby. Nie jest ona związana z żadną liczącą się organizacją działającą na rzecz społeczności osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, ani z takimi organizacjami nie współpracuje.

Postulat wsparcia osób LGBT przez ludzi Kościoła uważamy za ze wszech miar słuszny. Ale nie ma naszej zgody na posługiwanie się nieuczciwymi metodami nawet w najbardziej słusznej sprawie. Cel nie może uświęcać środków.

Osoby związane z Wiarą i Tęczą w przeszłości rozmawiały z księdzem Adamem Bonieckim. W trakcie tych kontaktów dał się on poznać jako kapłan otwarty i bardzo życzliwy, który jednak nigdy nie kwestionował nauczania Kościoła katolickiego na temat homoseksualności. Również nigdy nie poparł naszego postulatu zmian w tym zakresie, na co - nie ukrywamy - mieliśmy nadzieję.

Księdzu Adamowi Bonieckiemu serdecznie dziękujemy za jego duszpasterską otwartość na drugiego człowieka, której – jak się wydaje – padł ofiarą. Mamy nadzieję, że cała ta sytuacja zostanie wyjaśniona i nie wpłynie negatywnie na jego duszpasterską służbę Kościołowi i społeczeństwu.

W imieniu „Wiary i Tęczy” Marcin Dzierżanowski i Artur Barbara Kapturkiewicz

Kampania Przeciw Homofobii zaprasza dziennikarzy i dziennikarki do udziału w konferencji prasowej, na której zaprezentowane zostaną po raz pierwszy wyniki najnowszego ogólnopolskiego badania „Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015 – 2016”stanowiącego najważniejsze źródło informacji o życiu osób LGBTA w Polsce.

29 listopada (środa)
godz. 11:00
siedziba KPH (ul. Solec 30a, Warszawa – wejście od Al. 3 Maja)

Podczas konferencji prasowej przedstawione zostaną najważniejsze dane statystyczne bazujące na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród 10.704 osób LGBTA. Prezentowane dane dotyczyć będą takich zagadnień jak: * życie rodzinne * relacje w związkach par osób tej samej płci * dobrostan psychiczny i zdrowie osób LGBTA * przemoc i mowa nienawiści motywowane homo- i transfobią * stres mniejszościowy i ukrywanie tożsamości * stosunek osób LGBTA do instytucji publicznych, w tym rządu.

W konferencji prasowej udział wezmą autorzy raportu:
• Jacek Mazurczak – Lambda Warszawa
• Magdalena Świder – Kampania Przeciw Homofobii
• dr Mikołaj Winiewski – Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

Haromonogram konferencji:
11:00 – powitanie i prezentacja uczestników konferencji
11:05 – prezentacja wyników raportu
11:30 – czas na pytania
12:00 – brunch

Rejestracja na konferencję:Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ. Termin rejestracji upływa 28 listopada.

Kontakt dla mediów: Cecylia Jakubczak Kampania Przeciw Homofobii email: cjakubczak@kph.org.pl mob. +48 790 866 388

KPH przygotowała list, który został wysłany do Przewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. List jest wyrazem poparcia dla akcji protestacyjnych prowadzonych przez lekarzy rezydentów, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym poprawa warunków pracy lekarzy oraz sytuacji pacjentów. KPH prowadzi działania w zakresie równego traktowania pacjentów LGBTI, w które od dawna zaanagażowani są m.in. lekarze i studenci medycyny. Jakość ochrony zdrowia to nasz wspólny interes.

Poniżej pełna treść listu.

Szanowny Pan
Krzysztof Hałabuz
Porozumienie Rezydentów OZZL
ul. Gdańska 27
85-005 Bydgoszcz

W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii – ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz osób LGBT (tj. lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) – chcielibyśmy wyrazić poparcie naszego stowarzyszenia dla działań zainicjowanych przez Porozumienie Rezydentów OZZL. Zarówno prowadzony do 30 października 2017 roku protest głodowy, jak i nowe metody przyjęte po tym okresie, spotykają się z dużą aprobatą KPH.

Jednym z głównych celów statutowych KPH jest poprawa stanu zdrowia osób LGBTI oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy pacjentów i pacjentek w kontakcie ze służbą zdrowia. Oznacza to, że podobnie jak Państwu, również i nam zależy na polepszeniu jakości ochrony zdrowia, pracy medyków i medyczek, satysfakcji pacjentów i pacjentek oraz na zwiększeniu finansowania w ochronie zdrowia w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że podejmowane przez Państwa działania zakończą się sukcesem, a wyznaczone cele zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami.

Przy tej okazji chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność dla społeczności medyków, szczególnie młodego pokolenia studentów i studentek medycyny oraz lekarzy i lekarek rezydentów, którzy aktywnie włączają się w działania edukacyjne podnoszące poziom wiedzy i kompetencji personelu medycznego w zakresie pracy i opieki nad pacjentami i pacjentkami LGBTI. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana, a jej efektem będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i sytuacji, zarówno lekarzy i lekarek jak i pacjentów i pacjentek w Polsce.

Dość pisania ordynacji wyborczej pod rządzących. Zasady wyborów muszą być ustalane w demokratycznej debacie oraz poddawane głębokiemu namysłowi. Polska ordynacja jest daleka od ideału. Także Razem chciałoby ją zmienić – tak, by stała się bardziej proporcjonalna, a więc lepiej oddawała wolę wyborców i wyborczyń. Ale nigdy nie wolno zmieniać ordynacji tylko po to, by zapewnić premię wyborczą własnej, akurat rządzącej partii!

Właśnie tego chce dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Proponowane zmiany w ordynacji w wyborach samorządowych zabetonują polską politykę i umocnią duopol PO-PiS, który od ponad 10 lat dzieli między siebie Polskę. Jednocześnie znaczna część wyborczyń i wyborców straci swoją reprezentację we władzach samorządowych.

Razem złożyło poprawki do ustawy nowelizującej kodeks wyborczy. Wprowadzają one prostą zasadę: zmiany w ordynacji wyborczej – o ile nie wynikają ze zmiany Konstytucji, prawa unijnego bądź wyroku TK – nie mogą dotyczyć najbliższych wyborów danego typu (samorządowych, europejskich, parlamentarnych bądź prezydenckich).

Dzięki przyjęciu takich zasad możliwa będzie normalna, cywilizowana debata na temat ordynacji. Chcemy, by przepisy tworzono z myślą o obywatelach i obywatelkach, a nie rządzących - Partia Razem.

Nowa ordynacja samorządowa to niebezpieczna transakcja wiązana – pod pozorem wzmocnienia lokalnej demokracji umacnia dwupartyjne zabetonowanie Polski. Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni.

Pinksixty News wiadomości LGBT


Koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w Warszawie. Poseł PO Rafał Trzaskowski został wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy; a członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej - kandydatem na wiceprezydenta stolicy. Informację przekazali w czwartek szefowie PO i Nowoczesnej: Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru - Polsat News.Aktorka Carrie Preston otrzymuje nagrodę Ally For Equality Award podczas gali HRC w Chicago. Mówi o tym, jak ważne jest dzielenie się naszymi opowieści LGBTQ.


Sakris Kuplia wzywa Finlandię do zaprzestania sterylizacji i "torturowania" osób trans.Wymiar sprawiedliwości i konsumenci - Komisja Europejska opowieść trans osobyPiS wyklucza niepełnosprawnych z wyborów, ogranicza im głosować, wcześniej przez ich reformę edukacji dzieci niesprawne wyrzucane z szkół teraz znów atak niesprawny. Jaki to rząd chory, najpierw chcą żeby osoby niesprawne rodziły się, ale później wyrzucają ich na margines.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz