wtorek, 8 listopada 2016

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej


Przedstawiamy historyczne oświadczenie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie zdrowia osób o orientacji homoseksualnej.

To niezwykle ważny dokument potwierdzający sprzeciw tej eksperckiej organizacji wobec szkalowania osób homo- i biseksualnych, w którym podkreślono zarazem dramatyczne konsekwencje utrwalania uprzedzeń wobec osób LGB.

Oświadczenia tego rodzaju odgrywają bardzo istotną rolę edukacyjną, przypominając, że opinie na temat orientacji psychoseksualnej nie mogą być jedynie sferą czyjegoś widzimisię, lecz powinny opierać się na aktualnym stanie wiedzy i badaniach naukowych.

W tekście czytamy między innymi:
„Orientacja heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna są traktowane jako prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. (...)

Orientacja homoseksualna, jako cecha osobista, podlega takim samym formom ekspresji jak orientacja heteroseksualna.

Orientacja seksualna per se nie determinuje, poziomu rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, społecznego czy moralnego. (...)

Za nieuprawnione i wyjątkowo krzywdzące uznajemy szerzenie poglądu nawołującego do patologizacji lub penalizacji homoseksualności (...)

Reprodukowanie uprzedzeń przyczynia się także do pogłębiania szkodliwych podziałów społecznych oraz do wzrostu postaw nienawiści wobec osób będących członkami naszego społeczeństwa, co grozi głęboką dezintegracją tego społeczeństwa. (...)

Ponadto, wzywamy wszelkie polskie organizacje naukowe działające w dziedzinie edukacji, jak również pedagogów i wychowawców dzielących z rodzicami odpowiedzialność za rozwój postaw społecznych u dzieci i młodzieży do rzetelnej edukacji na temat homoseksualności i uwrażliwiania swoich podopiecznych na problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.” (Miłość Nie Wyklucza)

Cały tekst stanowiska PTS znajdziecie TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz