piątek, 13 listopada 2015

Lambda Warszawa zaprasza na warsztaty prawne


Nie masz pewności, czy masz prawo do dziedziczenia po swoim partnerze/swojej partnerce?
Zastanawiasz się, jak wygląda zgłaszanie przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT i ściganie sprawców?
Zdarzyło Ci się, że policja odmówiła przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, bo nie podałeś/podałaś odpowiedniej kwalifikacji karnej?

Przygotowaliśmy te warsztaty z myślą o Tobie!

Dowiesz się:
- czym różni się dziedziczenie ustawowe od testamentowego, jak sporządzać pełnomocnictwa i jak regulować sprawy majątkowe w nieformalnych związkach
- czym są przestępstwa z nienawiści – jak je rozpoznać? Jakie kroki prawne możesz podjąć?
-co oznacza prywatnoskargowy tryb ścigania przestępstw i jak skutecznie zawiadamiać o popełnieniu przestępstwa

Warsztaty odbędą się 22 listopada o 13:00 w siedzibie Lambdy Warszawa (przewidywany czas trwania to trzy godziny).
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do 18 listopada pod adresem prawo@lambdawarszawa.org

Warsztaty są bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona.

Prowadzące:
Karolina Brzezińska – prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aplikantka adwokacka, Koordynatorka Zespołu Prawnego Stowarzyszenia Lambda Warszawa, w ramach Stowarzyszenia od 3 lat świadcząca prawne poradnictwo antydyskryminacyjne dla osób poszkodowanych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową.

Aneta Mikołajczyk – prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka radcowska. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. Interesuje się regulacjami prawnymi dotyczącymi kobiet i dzieci – przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przestępstwami seksualnymi, a także sytuacją osób osadzonych, jak również działaniami równościowymi.

Zapraszamy!

Projekt "Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego)" jest współfinansowany ze środków m.st Warszawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz