czwartek, 20 października 2016

Kolejny popis nienawiści wobec osób LGBT+ w sejmie


Kolejne święto nienawiści wobec osób LGBT+ w polskim parlamencie. Sejmowa Komisja ds. UE przegłosowała właśnie (stosunkiem głosów 15 do 5) skandaliczną opinię autorstwa Sylwestra Chruszcza (Kukiz '15) na temat konkluzji Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016 roku, dotyczącej równouprawnienia osób LGBTI.

Czytamy w niej że: „Nie można (...) przedstawiać moralnej dezaprobaty aktów homoseksualnych czy uzasadniających je opinii i wystąpień społecznych jako dyskryminacji czy fobii. Nie można również tą drogą wymuszać rewolucyjnych zmian w prawie czy w edukacji publicznej - przedstawiając sprzeciw wobec nich jako właśnie dyskryminację. Działania tego rodzaju prowadzą do realnych przypadków naruszania wielu praw obywatelskich, jak wolność sumienia czy wolność wychowania”.

Marek Jurek wprost powiedział, że chce przeszkodzić Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w kontrolowaniu dyskryminacji osób LGBTI w Polsce. Regulacje antydyskryminacyjne zagrażają jego zdaniem rodzinie, Polsce oraz przyszłości naszej cywilizacji.

Poziom oderwania od rzeczywistości posła Jurka świetnie demonstrują zresztą inne jego wypowiedzi, między innymi o „praktykowaniu homoseksualnego trybu życia" i „pornografii homoseksualnej w szkołach w Krakowie" oraz o tym, że „wszyscy jesteśmy pod wrażeniem wczorajszych informacji o pozaustrojowym poczęciu dziecka trojga rodziców”.

Na sali obecnych było 20 posłów i posłanek, w tym Robert Winnicki, na zaproszenie którego tydzień temu w Sejmie wystąpił Paul Cameron.

Zdanie odrębne złożył Marcin Święcicki (Platforma Obywatelska). Sprzeciw wobec opinii Komisji wyraziły polskie organizacje LGBT+, w tym Miłość Nie Wyklucza (KPH), jednak nasze stanowisko nie zostało uwzględnione w dyskusji.

Apel w związku z opublikowaniem projektu Opinii Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP
Warszawa, dnia 18 października 2016 r.

Do: Szanowna Pani
Izabela Kloc
Przewodnicząca
Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP
Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

APEL

W związku z opublikowaniem projektu Opinii Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP dotyczącej Konkluzji Rady Europejskiej z dnia 16 czerwca br. (w sprawie równouprawnienia osób LGBTI), chcielibyśmy wyrazić poważne zaniepokojenie treścią projektowanego stanowiska Komisji.

W treści dokumentu wskazuje się m.in., że przedmiotowe Konkluzje Rady Europejskiej stanowią „oczywiste poparcie dla postulatów politycznego ruchu homoseksualnego”. Projekt opinii określa nieheteronormatywną orientację seksualną mianem „skłonności” oraz „aktów”. Ponadto, dokument ten deprecjonuje występowanie zjawiska dyskryminacji osób LGBTI, a także traktuje działania prawne i edukacyjne zmierzające do jego ograniczania jako „naruszające wiele praw obywatelskich, jak wolność sumienia czy wolność wychowania”.

W ocenie organizacji pozarządowych podpisanych pod tym apelem oświadczenie
o tego rodzaju treści ma charakter silnie krzywdzący dla osób LGBTI. Jego przyjęcie przez Komisję może spowodować, że zostanie ono odebrane przez niektórych obywateli i obywatelki jako wyrażenie przez jedną z najważniejszych instytucji publicznych aprobaty dla naruszania zasady równego traktowania osób LGBTI.

Mając powyższe na uwadze, apelujemy o odstąpienie przez Komisję od przyjęcia opinii w projektowanym kształcie.

Z wyrazami szacunku,

Lista organizacji podpisanych pod Apelem:

Kampania Przeciw Homofobii
Fundacja Trans-fuzja
Fundacja Wolontariat Równości
Stowarzyszenie LGBT Business Forum
Queer UW
Lambda Warszawa
Stowarzyszenie bez!miar
Tęczówka
Miłość Nie Wyklucza
Prowincja Równości
Kultura Równości
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Fundacja Równość.org
Stowarzyszenie Tolerado
Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności
Stowarzyszenie Grupa Stonewall
Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz