niedziela, 6 sierpnia 2017

Słowo Boże na niedziele - Uroczystość Przemienienia Pańskiego


Czytania na Uroczystość Przemienienia Pańskiego

PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 9-10. 13-14
Czytanie z Księgi proroka Daniela.
Patrzyłem, jak postawiono trony i usiadł Przedwieczny. Jego szaty były białe jak śnieg, włosy na Jego głowie jak czysta wełna. Jego tron był z ognistych płomieni, a koła u tronu – to ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wydobywała się sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu i nieprzeliczone rzesze stały przed Nim. Zasiadł sąd i otwarto księgi. Patrzyłem i widziałem w widzeniu nocnym: Oto z obłokami nieba przybywa jakby Syn Człowieczy, przychodzi do Przedwiecznego i prowadzą Go przed Niego. I dano Mu panowanie, chwałę i królowanie:będą Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego panowanie będzie wiecznym panowaniem,które nie przeminie,a Jego królowanie – królowaniem, które nie ulegnie zagładzie.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 97, 1-2. 5-6. 9
Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.

DRUGIE CZYTANIE 2 P 1, 16-19
Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła
Siostry i bracia: Przecież nie dlatego, że może poszliśmy za jakimiś wydumanymi mitami, udostępniliśmy wam poznanie mocy i przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, lecz dlatego, że my byliśmy naocznymi świadkami Jego majestatu. On otrzymał od Ojca cześć i chwałę, kiedy spod wspaniałej chwały doszedł Go taki głos: "To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia". My też usłyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, bo byliśmy z Nim na owej świętej górze. Dlatego za tym pewniejszą mamy prorocką naukę i wy dobrze robicie, że trzymacie się jej jak lampy świecącej w ciemnym miejscu, nim dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Alleluja. Alleluja.
To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.

EWANGELIA Mt 17, 1-9
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
Sześć dni później wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wyprowadził ich samych na wysoką górę. Tam zmienił się wobec nich. Jego twarz zaczęła jaśnieć jak słońce, a odzienie Jego stało się błyszczące jak światło. Naraz ukazał się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Piotr odzywając się rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że my tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden". Gdy on jeszcze mówił, oto świetlisty obłok zasłonił ich, a z tego obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie Go". Słysząc to uczniowie, padli na twarz i wielki strach ich ogarnął. Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: "Wstańcie, nie bójcie się". Gdy podnieśli swoje oczy, nikogo poza samym Jezusem nie zobaczyli. Kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im mówiąc: "Nikomu nie rozpowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie".
Oto słowo Pańskie.

Rozważanie Prezbitera Tomasza Puchalskiego na Uroczystość Przemienienia Pańskiego.
W świetle - 8. Niedziela po Trójcy Świętej - Postępujmy w światłości Pana! (Iz 2,5)Katedra HopeKościół Middle ChurchKościół św Stanisława Kostki w St. LouisMetropolitan Community ChurchFranciszek apeluje o przeciwdziałanie handlowi ludźmiSztuka wyraża piękno wiary i obwieszcza przesłanie wielkości świata stworzonego przez Boga. Dlatego, kiedy podziwiamy jakieś dzieło sztuki czy wspaniałość przyrody, odkrywamy, że wszystko mówi o Nim i o Jego miłości. Módlmy się, aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz