niedziela, 5 lutego 2017

Słowo Boże na niedziele Liturgie kościołów Metropolitan, Katedra Hope, Papież, Starokatolicy ...


Polsko amerykański ślub pary gejów oczywiście kościelny. Dr Geoff Stańczyk i Tony Hawn, ślub miał wiele elementów Springfield, St. Louis, Nowego Jorku, ale też Polskie. Każdy z tych miejsc jest wyjątkowe dla nich. Geoff i Tony spotkali po raz pierwszy w St. Louis, obecnie mieszkają w Springfield, też podróżowali do znajomych w Nowym Jorku, kiedy zaczęli myśleć o ślubie. Ich przyjaciel, który jest księdzem wzięli ślub w parafii św Stanisława Kostki w St. Louis, a po spotkaniu z księdzem kościoła, oni wiedzieli, że chcą mieć kościelny ślub i w tym miejscu.

Kościół został zbudowany w 1880 roku i nadal posiada msze w języku polskim. Geoff który ma polskie korzenie i dorastał w katolickim domu. Ponieważ sam kościół jest bardzo formalnym i tradycyjny, ceremonia naturalnie musiała też być taka sama. Goście nosili smokingi i suknie. Był też kwartet smyczkowy, organista i solistka pod czas ceremonii ślubnej. Ksiądz Mark Bożek przeprowadził ceremonię zaślubin.

Po ceremonii kościelnej udali się do hotelu Marriott w St. Louis na zabawę. Po 15 latach bycia razem, Geoff i Tony rozpoczęli nowy rozdział ich związku jako małżeństwo, przybyli na ich ślub rodzina i przyjaciele z całego.

PS kościół św Stanisława Kostki w St. Louis, jest niezależny od Watykanu, odszedł tak zwane zostali wyrzuceni z kościoła katolickiego, z powodu nie pozwoli żeby kościół został przejęty przez Arcybiskupa St. Louis, kardynała Justina Francisa Rigali, ale parafianie powiedzieli nie oddadzą swój kościół mógł zostać zamknięty i sprzedany po arcybiskupowi brakowało pieniędzy, chodziło po prostu o pieniądze.

Od 2009 roku proboszczem jest ksiądz Marek Bożek został oficjalnie sekularyzowany i wykluczony z duchowieństwa rzymskokatolickiego. Ale później został inkardynowany przez arcybiskupa Phillipa Zimmermana do Reformowanego Kościoła Katolickiego. W Polsce zawiązała się współpraca z Reformowanym Kościołem Katolickim w Polsce.

Obecnie kościół uznaje małżeństwa jednopłciowe są traktowane tak samo jak małżeństwa par heteroseksualne.

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Grupa uczniów Jezusa, nowa grupa społeczna w Galilei, doświadczająca nieufności i niechęcią słyszy dziś od swojego Mistrza słowa błogosławieństwa oraz zadanie.

Wy jesteście solą ziemi, która nadaje smak i zachowuje od zepsucia. Uczniowie Jezusa podobnie jak na samym początku historii Kościoła, również dziś mają zadanie nadawać smak, wyrazistość światu, który pogrążony jest w nijakości. Uczniowie Jezusa poprzez zawierzenie swojemu nauczycielowi, mają dawać światu nową nadzieję na wyzwolenie i prawdziwą radość. Nie możemy utracić smaku naszej radykalnej miłości i szacunku, jakim powinniśmy obdarzyć bezwzględnie każdego człowieka, podobnie jak Bóg bezwzględnie każdego człowieka kocha i szanuje.

W języku greckim, utrata smaku oznacza również, stawanie się głupcem. Głupotą jest odejście od miłości i szacunku względem Boga i ludzi przez zobojętnienie, wrogość albo fałszywą religijność, przez którą człowiek nie jest szanowany i nie dostrzega się jego godności – „Czemu to widzisz drzazgę w oku brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?” (Łk 6, 41).

Wy jesteście światłem świata, które pozwala widzieć rzeczy takie jakimi są. Światła miasta, które jest na górze pozwalają odnaleźć drogę. W mieście można znaleźć jedzenie, picie, schronienie, odpoczynek i ludzi, którzy nas pokochają. „Miastem na górze”, które się nie ukrywa jest Nowa Jerozolima, do której wchodzą wszystkie ludy i narody. Według opisu z ostatnich rozdziałów Apokalipsy Św. Jana, jest ona ogromnym i bezpiecznym miastem, w którym przebywa Bóg. Ta Niebiańska Jerozolima to nie tylko kwestia końca czasu. Ona już dziś urzeczywistnia się w małych wspólnotach uczniów i uczennic Jezusa, którzy zasłuchani i zapatrzeni w Jezusa, nabierają smaku i rozświetlają ciemności. Smak ten i światło nie są jedynie dla Kościoła ale przede wszystkim dla tych, którzy znajdują się jeszcze poza nim, aby odnaleźli Jezusa, Mesjasza Żydów i Chrystusa Narodów.

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce: Jezus powiedział: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Można szanować władców tego świata, prezesów partii, można troszczyć się o bezpieczeństwo swoich najbliższych, kraju, ale to miłosierdzie okazane potrzebującym, zwłaszcza sierotom, uciekinierom przed wojną, prześladowaniem, sprawia, że możemy nazywać się uczniami i uczennicami Jezusa. Nie wystarczy chodzić do kościoła, pokazywać się w nim innym, trzeba nawrócić swoje serca i umysły, zaufać Bogu.

Módlmy się za wszystkich, którzy mają zamknięte serca na cierpienia dzieci i uchodźców, aby się nawrócili zanim Pan wyda na nich ostateczny wyrok. Módlmy się też, i otwierajmy nasze serca na potrzebujących - w nich przyjmujemy samego Boga! W nich Jemu pomagamy.

Katedra HopeCV - Ostatnia niedziela po Epifanii - Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. (2 Mż 3,10)Dobra wiadomość: Bądź szczęśliwy. Rozważanie Ks. Prezbitera Tomasza PuchalskiegoKościół Middle Church plus wykonanie chóru kościelnego We Are the World” od Lionel Ritchie i Michael Jackson.

Nadchodzi taki czas, w którym stajemy się wrażliwi na pewne wołanie Kiedy świat musi stać się jednością Są gdzieś umierający ludzie Pora podać im swoją pomocną dłoń Najwspanialszy ze wszystkich możliwych darów.

Nie możemy nadal udawać, dzień po dniu Że ktoś, gdzieś wkrótce zmieni świat w lepsze miejsce Wszyscy jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny I ty wiesz, jaka jest prawda - miłość jest wszystkim, czego potrzebujemy. (...)
Liturgia Eucharystii reformowanych katolików w Zielonej GórzeMetropolitan Community Church BostonMetropolitan Community Church Cathedral SunCoast, FlorydaKościół św Stanisława Kostki w St. Louis


Żyjemy w miastach, które wznoszą wieże, centra handlowe, prowadzą wielkie interesy na rynku nieruchomości... jednak część siebie samych pozostawiają na marginesie, na peryferiach. W następstwie tej sytuacji wielkie masy ludności są wykluczone i marginalizowane: bez pracy, bez perspektyw, bez dróg wyjścia.

Nie pozostawiajcie ich samych. Módlcie się razem ze mną za tych, którzy przeżywają próby, zwłaszcza za ubogich, uchodźców i spychanych na margines, aby spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach - Papież Franciszek.Papież na Anioł Pański: potrzeba więcej ubogich w duchuAnioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz