niedziela, 18 marca 2012

Słowo Boże na dziś. 7 Grzechów głównych - Pycha

Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».
J 3, 14-21

Następny z 7 Grzechów głównych - Pycha, szczególnie dziś ten grzech jest popularny wśród wierny i duchowny. Ludzie chcą być lepsi od Boga, człowiek sam chcę sądzić inny, nie Bóg. Podobnie jest np duchowni potępiają homoseksualistów.

Nadmierna wiara w siebie, pokazywać jest się lepsi po należy do danej grupy, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompensacją wcześniejszego poczucia zranienia i poniżenia, o których jednak nie chce się pamiętać. Uważa się, że jest to grzech, z którego powstają wszystkie inne.

Każdy ma sobie grzech pychy, ateiści którzy mówią lepsi od chrześcijan, wierzący którzy po za swojego grona poniża inny Też lesbijki i geje popełniają grzech pychy, myśli tylko swoim wyglądzie, czy poniża inny kto nie ma to co oni.

1 komentarz:

  1. Nie do końca bym się zgodził co do niektórych wątków ponieważ w przeciwieństwie to katolików np geje i lesbijki nie wytykają ludzią co w nich jest złego oraz ateisci nie wypowiadają się aż tak źle na katolików jak jest to w odwrotnej sytuacji

    OdpowiedzUsuń